Kalendář akcí:

Duben 2024

PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
2223
24
25262728
2930
Program na celý rok...


Poslední komentáře k článkům:Poslední komentáře k fotkám:

 
Chráněná sekce:
Login
Heslo
 Přihlašovat automaticky
 
Pravidla malé kopané...
Sazebník poplatků a pokut...
Disciplinární řád...
Pravidla malé kopané

Hrací plocha: délka 44-54 m, šířka 22-30 m. Brankové území má tvar obdélníku, je totožné s pokutovým územím. Šířka 3 m na každou stranu od brankové tyče a hloubka do hřiště 6 m. Značka pokutového kopu 7 m od středu branky. Rohové území v každém rohu hřiště - čtvrtkruh s poloměrem 0,5 m. Branka je umístěna na brankové čáře v jejím středu. Minimální vnitřní rozměr 3 x 2 m, maximální 3,80 x 2,25 m.

Hra: 2 týmy, systém 5+1, jeden hráč musí být brankář. K utkání musí tým nastoupit nejméně s pěti hráči (4+1).
V průběhu utkání může počet hráčů klesnout na čtyři (3+1). Hraje se 2 x 30 minut s přestávkou nejvýše 5 minut.
Čekací doba na soupeře je 10 minut od úředního začátku utkání.

Soupiska: počet hráčů uvedených na soupisce k utkání není omezen. Všichni hráči uvedení na soupisce podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkáni. To znamená, že může být vyloučen i hráč ze střídačky. Tým smí vystřídat všechny hráče uvedené v zápise. Střídání hráčů probíhá v přerušené hře v prostoru u středově čáry na jedné straně hřiště, musí být ohlášeno hlavnímu rozhodčímu. Počet střídání není omezen. Hráč s krvácejícím zraněním musí opustit hrací plochu a vrátit se smí až tehdy, když je zranění řádně ošetřeno.

Výstroj: tým nastupuje v jednotných dresech stejné barvy opatřených na zádech čísly. Výstroj se skládá z dresu, trenýrek a sportovní obuvi (viz níže). Oblečení brankáře musí být barevně odlišeno od oblečení hráčů. Při shodné barvě dresů si ponechá původní dresy tým, který je v rozpise utkání uveden na prvním místě. Tým uvedený jako druhý musí nastoupit v barevně odlišných dresech. Hráč startuje v jakémkoli druhu sportovní obuvi kromě kopaček se šroubovacími a nastřelovacími kolíky. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče - sádrový obvaz, prsten, hodinky. Míč je shodný s míčem na kopanou č.5, popř. č.4. Může být vyměněn jen se souhlasem rozhodčího.

Kapitán: musí být zřetelně označen. Svoji funkci vykonává i v době, kdy je vystřídán a není na hrací ploše. Pouze je-li vyloučen nebo zraněn, určí si tým zástupce, který funkci převezme. Jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasnosti se může v přerušené hře obrátit na hlavního rozhodčího.

Práva a povinnosti kapitána: Odevzdat před utkáním rozhodčímu registrační průkazy všech hráčů připravených nastoupit k utkání. Dále na pokyn rozhodčího zajistit nalajnování hřiště a natažení sítí, eventuálně po utkání zajistit uklizení lajnovačky a sítí, Potvrdit podpisem správnost všech údajů v zápise o utkání a do zápisu eventuálně uvést své námitky a připomínky k průběhu utkání. Kapitán zodpovídá za to, že žádný z hráčů nehraje na cizí registrační průkaz.
Dohoda o způsobilosti terénu, o způsobilosti a výměně míče přísluší oběma kapitánům týmů. Teprve pokud se kapitáni nedohodnou, rozhoduje rozhodčí.

Rozhodčí: musí být sportovně oblečen a odlišovat se barevně od dresů obou týmů. Hlavní rozhodčí musí mít u sebe platný registrační průkaz týmu, za který vykonává svou funkci, píšťalku, žlutou a červenou kartu, fungující hodinky ( není přípustné, aby čas odměřovala jiná osoba), propisovací tužku a formulář k zápisu o utkání. Vyplní zápis a registrační průkazy hráčů si v průběhu utkání ponechá u sebe. Rozhodčí má právo nastavit poločas, byl-li čas promeškán vinou zranění, ztráty míče nebo úmyslného zdržování, ale nesmí délku utkání zkrátit. Asistent rozhodčího pomáhá hlavnímu rozhodčímu na opačné straně hřiště. Hlavní rozhodčí se musí dostavit k utkání alespoň 10 minut před úředním začátkem utkání. Čekací doba na hlavního rozhodčího je 10 minut od úředního začátku utkání. Asistent rozhodčího je povinen se dostavit nejpozději do doby úředního začátku utkání. Pokud se do konce čekací doby nedostaví delegovaný hlavní rozhodčí, jsou týmy povinny se dohodnout na náhradním hlavním rozhodčím. Dohoda musí být uvedena před zahájením utkání v zápise.
Náhradní rozhodčí má stejná práva a povinnosti jako delegovaný rozhodčí a za jeho výkon mu přísluší odměna.
Rozhodčím nesmí být hráč, který byl v soutěži vyloučen a to od okamžiku, kdy obdržel červenou kartu až do odpykání trestu.

Začátek zápasu: Losování před zahájením utkání se provádí tak, že vítězný tým si volí svou polovinu hrací plochy. Druhý tým zahajuje hru výkopem. Na začátku poločasu a po obdržené brance se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště (míč se musí pohnout směrem dopředu).

Přerušení: Při každém přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení buď z místa, kde byla hra přerušena, nebo z jiného místa k tomu určenému - v případě rohového nebo pokutového kopu. V malém fotbale neexistuje postavení mimo hru. Minimální vzdálenost hráčů týmu, kteří kop neprovádí, je 5 m od míče. Při porušení vzdálenosti nechá rozhodčí kop opakovat a hráče, který nedodržel vzdálenost, napomene žlutou kartou. Míč je ve hře teprve tehdy, když se po provedení kopu pohne.Při kopech z vlastního pokutového území musí míč opustit pokutové území. Míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru.

Gól: je platný, přejde-li míč celým objemem brankovou čáru a hráči útočícího týmu neporušili pravidla. Pro uznání branky je důležité postavení míče a nikoliv brankáře. O dosažení branky rozhoduje výhradně rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné. Gól neplatí, dostane-li se míč netečován do branky z nepřímého volného kopu, z vyhazování brankáře rukou, z autového vhazování. V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.

Volný kop: Přímý volný kop, z něhož může být přímo dosaženo branky (aniž by se míče dotkl jiný hráč). Nařizuje se za kopnutí soupeře, podražení soupeře, držení soupeře, strčení do soupeře, skočení na soupeře, prudké nebo nebezpečené vrážení do soupeře, udeření soupeře, plivnutí na soupeře, hraní rukou.
Nepřímý volný kop, z něhož nemůže být přímo dosaženo branky. Hlavní rozhodčí jej signalizuje zdviženou paží nad hlavou. Nařizuje se za bránění ve hře, nesportovní chování, nebezpečnou hru vůči soupeři, technický přestupek brankáře (kroky, zachycení úmyslné malé domů) Pokud je nařízen za přestupek v soupeřově pokutovém území, provádí se z hranice pokutového území rovnoběžně s brankovou čarou a to nejblíže místu přestupku.

Penalta: nařizuje se za všechny přestupky, za které se nařizuje přímý kop a byly spáchány ve vlastním pokutovém území. Provádí ze značky pokutového kopu. Při zahrávání pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše mimo pokutové území a nejméně 5 m od značky pokutového kopu.

Kop od branky: Míč se vykopává z kteréhokoliv místa pokutového území. Při provádění kopu od branky musí být všichni soupeřovi hráči mimo pokutové území a nejméně 5 m od místa kopu. Míč se dostává do hry, teprve když opustí pokutové území. Z kopu od branky lze vstřelit regulérní gól.

Malá domů: hlavni rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti týmu, jehož brankář se dotkne míče rukou poté, co hráč jeho týmu provedl vhazování nebo mu úmyslně přihrál míč nohou. Kolenem je malá domů povolena.

Osobní tresty: Rozhodčí má právo napomenout hráče žlutou kartou, když opakované porušuje pravidla hry, projevuje slovem nebo gesty nesouhlas s výrokem rozhodčího, dopustí se jiného nesportovního chování.
Rozhodčí vyloučí hráče, pokud se dopustí hrubého faulu, chová se hrubě nesportovně, používá hrubých a urážlivých výroků, úmyslné zamezí rukou či faulem dosažení branky, dopustí se podruhé přestupku, za který následuje napomínání a předtím již napomínán byl.

Předčasné ukončení utkání: v případě špatné viditelnosti, špatných povětrnostních podmínek nebo nezpůsobilosti hrací plochy k utkání, pokud hrají hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví, pro hrubé nesportovní projevy obecenstva.

Zápis o utkání: musí obsahovat datum, hodinu a místo konání utkání, názvy obou klubů, příjmení a týmovou příslušnost rozhodčího, příjmení a čísla registračních průkazů. Dále musí zápis obsahovat čísla dresů hráčů připravených k utkání, výsledek utkání a výsledek poločasu, minuty a střelce branek, minuty a důvody udělení žlutých a červených karet, nařízení penalt, jejich důvod a zda byly proměněny a další důležité okolnosti zápasu (zranění hráčů, škoda na majetku, pozdní nastoupení týmů, nejednotné dresy, chybějící čísla na dresech, důvody předčasného ukončení utkání, atd.). Zápis musí být podepsán oběma kapitány (stvrzují tím výsledek utkání, správnost sestav, střelců branek i jmen potrestaných hráčů a převzetí registračních průkazů od rozhodčího) a hlavním rozhodčím. Na druhou stranu zápisu je rozhodčí povinen napsat komentář k průběhu utkání.
Rozhodčí je povinen zápis doručit do 19.00 nejbližšího prvního pracovního dne po víkendu (tedy většinou pondělí) do některé ze schránek k tomu určených nebo osobně do sekretariátu PSMF v úředních hodinách.

Povinnosti klubů: Účast v povinných soutěžích Hanspaulské ligy, dodržování ustanovení sportovního řádu, řádné a včasné placení startovného a pokut. Pokud tým porušuje svoje základní povinnosti, může mu být udělena pořádková pokuta, mohou mu být odečteny body v probíhající soutěži, může být vyloučen z probíhající soutěže.
Dále dostavit se k utkání alespoň 10 minut před stanoveným úředním začátkem, aby bylo možno zhotovit zápis o utkání a zahájit utkání včas a mít vlastní míč způsobilý hry.

Přestupy: O povolení přestupu nebo hostování rozhoduje výbor PSMF na základě podání přestupních lístků. Přestupní lístky podat a realizovat přestup je možno kdykoliv, ale hráč nesmí během jedné sezóny nastoupit za dva týmy. Hráč se může zaregistrovat za nový tým teprve po kladném vyřízení přestupního řízení.
Pokud tým nechce dát souhlas k přestupu svého hráče, je nutno podat přestupní lístek s uvedením nesouhlasu nebo jen bez souhlasu mateřského týmu. Po šesti měsících může hráč podat nový přestupní lístek. Na jeho základě bude uvolněn i přes nesouhlas mateřského týmu. Doba, kdy naposledy nastoupil za předchozí tým není rozhodující.
Hráči týmu, který odstoupil nebo byl vyloučen z Hanspaulské ligy, mohou přestoupit do jiných týmů, ale k ligovým nebo pohárovým utkáním mohou nastoupit až po vyrovnání eventuálního dluhu původního týmu.

Pohár ligy: nepovinná vyřazovací soutěž hraná celoročně K.O. systémem. V poháru smějí za tým nastoupit jen kmenoví hráči ze soupisky. Tresty z Poháru se do ligy nezapočítávají a tresty z ligy není možně odpykat v poháru.
Na Letním a Zimním turnaji mohou hráči hrát i za jiný tým než je jejich mateřský bez podání přestupních lístků. Žádný hráč však nesmí v jednom turnaji hrát ve více než jednom týmu. Letní a zimní turnaje se hrají bez registračních průkazů. Hrát mohou i neregistrovaní hráči.


Sazebník poplatků a pokut

I. POPLATKY

1. Poplatek za vystavení registračního průkazu 50,- Kč
2. Přestupní poplatek za jeden registrační průkaz 50,- Kč
3. Poplatek za přejmenování týmu 200,- Kč
4. Záloha za odvolání k Sportovně-technické a disciplinární komisi PSMF 100,- Kč
5. Záloha za odvolání k výboru PSMF 200,- Kč

II. POKUTY A BODOVÉ PENALIZACE TÝMŮ

1. Start hráče v utkání na průkaz totožnosti 20,- Kč
2. Kontumační prohra - první v sezóně 200,- Kč
	      - každá další v sezóně vždy	o 100,- Kč více
3. Pořádkové pokuty 20,- Kč až 500,- Kč
4. Nejednotné dresy, chybějící čísla - poprvé 50,- Kč
               - každý další případ	o 100,- Kč více
5. Tým nemá míč - poprvé 100,- Kč
     - každý další případ	200,- Kč

6. Oboustranná stížnost na rozhodčího 100,- až 300,- Kč
7. Nesprávně vyplněný nebo neúplný zápis 20,- Kč až 100,- Kč
8. Nedodání zápisu rozhodčím na místo určené PSMF:

do prvního pondělído dalšího pondělíVůbec
1. případ40,- Kč60,- Kč100,- Kč
2. případ60,- Kč100,- Kč200,- Kč a -2 body
3. případ100,- Kč150,- Kč a -2 body300,- Kč a vyloučení
4. případ150,- Kč a -2 body200,- Kč a vyloučení
5. případ200,- Kč a vyloučení


13. Nedelegování hlavního rozhodčího - první v sezóně 200,- Kč a -2 body
	             - druhé v sezóně	400,- Kč a -4 body

	             - třetí v sezóně	600,- Kč a -6 bodů

	             - čtvrté v sezóně	1000,- Kč a vyloučení

14. Nedelegování pomezního rozhodčího - první v sezóně 50,- Kč
                  - druhé v sezóně	100,- Kč

                  - třetí v sezóně	150,- Kč a -2 body

                  - čtvrté v sezóně	200,- Kč a -4 body

                  - páté v sezóně	300,- Kč a vyloučení

15. Domluvený výsledek - týmy 500,- Kč a -2 body
           - rozhodčí	500,- Kč a -2 body

           - kapitáni	stop na 3 utkání

16. Neoprávněný start hráče
- nastoupil dříve, než byl registrován 0:6 technická kontumace, odečet 2 bodů a 100,- Kč pokuta
- start hráče v trestu po 2 žlutých kartách 0:6 technická kontumace,200,- Kč pokuta, hráč stop na 4 utkání
- start hráče v trestu po vyloučení 0:6 technická kontumace, 200,- Kč pokuta, odečet 2 bodů, hráč stop na zbytek trestu + 3 utkání
- načerno (na RP jiného hráče) 0:6 technická kontumace, odečet 2 bodů, pokuta 200,- Kč, kapitán stop na 5 utkání, hráč stop na 5 utkání


Disciplinární řád

Sportovně-technická a disciplinární komise: zasedá v průběhu ligové soutěže jedenkrát týdně a mimo soutěž příležitostně. Rozhoduje na základě písemné zprávy (zápis o utkání, písemná stížnost, protest) a na základě vlastních zjištění a svědeckých výpovědí. Je oprávněna předvolat k jednání zúčastněné strany a ty jsou povinny se na vyzvání dostavit. Pokud se nedostaví jedinec nebo zástupce týmu, jehož záležitost se projednává, bude záležitost projednána v jeho nepřítomnosti se všemi důsledky z toho plynoucími. Zainteresované strany mají možnost se jednání zúčastnit, i když nebyly pozvány.
V případě rozhodnutí o potrestáni hráče je toto evidováno. Totéž se týká potrestání týmů. Rozhodnutí jsou zaintere-sovaným oznamována osobně nebo dopisem a jsou zveřejňována v zápise ze zasedání, který je vždy do 2 dnů po zasedání vyvěšen na vývěsce PSMF.
Hráč, který byl v zápase vyloučen, má automaticky zastavenou činnost až do rozhodnutí STDK.
Hráč, který v sezóně obdržel druhou žlutou kartu v soutěži, má automaticky zastavenou činnost na jedno utkání téže soutěže nepodmíněně. Po obdržení čtvrté žluté karty v sezóně má zastavenou činnost na dva zápasy, po šesté žluté kartě na tři zápasy. Pokud hráč obdrží v utkání červenou kartu po dvou žlutých kartách, započítává se mu dále jen jedna žlutá karta. Žluté karty se do nové sezóny ligové soutěže nepřevádějí, tresty za ně, které nebyly dosud zcela odpykány, však ano. Stejně tak se převádějí do následující sezóny neodpykané tresty za vyloučení.
Tresty obdržené v lize a v ostatních soutěžích se počítají zvlášť.
V disciplinárním řízení se projednává: porušení Soutěžního řádu, provinění proti pravidlům Hanspaulské ligy jednotlivcem nebo týmem, prohřešky vůči veřejnému pořádku, majitelům nebo provozovatelům hřišť nebo veřejným činitelům.
Disciplinární tresty: jednotlivci - důtka
                 - podmínečné zastavení činnosti
                 - nepodmínečné zastavení činnosti
                 - podmínečné vyloučení z HL
                 - vyloučení z HL

            týmy - důtka
               - pořádková pokuta 
               - kontumační prohra
               - ztráta soutěžních bodů
               - vyloučení z probíhající soutěže 
               - podmínečné vyloučení z HL
               - vyloučení z HL

Zastavení činnosti: u hráčů se stanoví v rozpětí 1 až 10 utkání. V případě velmi závažného provinění (např. inzultace rozhodčího) může být stanoven vyšší trest, který je vymezen časovým úsekem (ohraničen datem) a nikoliv počtem utkání. Zastavení činnosti funkcionářů a rozhodčích se stanoví na časový úsek od 2 týdnů do 3 měsíců. V případě opakovaného přestupku se sazba zvýší a doplní podmínečným vyloučením.
Je-li udělen podmínečný trest a v této době dojde k novému provinění, přičte se k novému trestu (ten již musí být nepodmíněný) i původní podmíněný trest.Text byl převzat z oficálních stránek hanspaulky a naleznete ho i na stránkách PSMF (Pražský svaz malého fotbalu).